15 06 90 66 9821
info@premiergroup.ir

مقالات آموزشی

23 دسامبر 2017

معرفی قهوه بوروندی

در این مقاله از سری مقالات معرفی اوریجین های قهوه به معرفی قهوه بوروندی می پردازیم. قهوه بروندی مشابه کشور همسایه اش رواندا از پیچیدگی و جذابیت فراوانی برخوردار است.

تاریخچه

قهوه در سال 1920 زمانیکه بوروندی از مستعمرات کشور بلژیک بود به این کشور وارد شد و از سال 1933 هر کشاورزی باید حداقل 50 راس درخت قهوه در این کشورکشت میکرد.

زمانیکه در سال 1962 بوروندی به استقلال دست یافت کشت قهوه هم تبدیل به یک تجارت خصوصی شد اما این قضیه در سال 1972 دوباره با تغییرات اوضاع سیاسی این کشور عوض شد اما در سال 1991 قهوه دوباره شروع به بازگشت به بخش خصوصی کرد.

Coffee-Burundi

ویژگی ها

بطور کلی قهوه بوروندی میتوانند طعمهای فروتی و اسیدیتی پیچیده بری مانند داشته باشند.

بهترین قهوه های برونئی معمولا Fully Washed هستند و معمولا از ورایتی بوربون. البته ورایتی های دیگر هم آنجا به عمل می آیند. از جهات زیادی شباهتهایی بین بوروندی و کشور همسایه رواندا وجود دارد زیرا هر دو کشور ارتفاعات مشابهی دارند و همینطور از لحاظ ورایتی شباهت دارند و هر دو هم چالشهایی از نظر عدم دسترسی به دریا که از صادرات سریع وبدون مانع قهوه جلوگیری می کنند، در هر دو این کشورها مشترک است .

نکته قابل توجه در مورد بوروندی و رواندا وجود دارد و آن Potato defect است که مختص به این دو کشور تولید کننده قهوه است.

اوریجین ها

کشور بوروندی 8،849،000 نفر چمعیت دارد و در سال 2013 167،000 گونی قهوه تولید کرده است .

بوروندی کشور بسیار کوچکی است در واقع اوریجین های مشخص تولید قهوه ندارد .قهوه در سراسر کشور هر جا که ارتفاع و شرایط مناسب باشد رشد میکند اما کشور به استانهایی تقسیم شده و مزارع قهوه در این استانها با مرکزیت جایگاههای شستشوی Wet Process مستقر شده اند.

گونه های رایجی که در بوروندی کشت میشود در اصل بوربون و ورایتی های دیگری مثل جکسون وخانواده SL میباشد.

فصل برداشت در بوروندی اپریل و جولای است و از لحاظ ارتفاع مزارع در ارتفاع 1350 تا  1800متر در بوروندی یافت میشود.

برگرفته از کتاب The World Atlas of Coffee

ارسال پاسخ