متخصص درباریستا، باریستا خانگی، مزاج شناسی، گیاهان دارویی

بیوگرافی

علی اکبر دارای ۸ سال سابقه مفید در زمینه باریستا، فروش قهوه، تدریس مزاج شناسی و مدرس مباحث قهوه و گیاهان دارویی است. از جمله سوابق وی میتوان به همکاری با گروه باریستا کافی، قهوه مائورو، کافی سل، آموزشگاه صنایع غذایی ملی تهران و گروه پریمیر اشاره کرد.