بیوگرافی

حسن افشاری بیش از ۱۷ سال در صنایع غذا و نوشیدنی سابقه کار فعال دارد. او نماینده رسمی Tea Masters Cup در ایران و داور مسابقات چای است. حسن افشاری پایه گذار دوره های آموزشی چای در ایران و مدرس رسمی این دوره هاست.