بیوگرافی

مسعود خاکی از برترین لاته آرتیست های ایران است. او نایب قهرمان مسابقات لاته آرت خاورمیانه و نایب قهرمان مسابقات لاته آرت ملی است. مسعود همچنین مدرس بسیاری از قهرمانان و لاته آرتیست های ایران است. مسعود خاکی در حال حاضر به عنوان مدرس آکادمی پریمیر و سوپروایزر شعب vcafe است.