09122250984
info@premiergroup.ir
دم آوری چای های تخصصی

لاته آرت پایه

Posted on13 Feb 2018
Comments0
دوره آموزشی لاته آرت پایه مناسب جهت باریستاهایی است که به مهارت های باریستا در حد پایه و عصاره گیری استاندارد اسپرسو...
Read More

باریستا خانگی

Posted on05 Feb 2018
Comments0
امروزه با افزایش مصرف قهوه بین علاقمندان خانگی و همچنین در دسترس قرار گرفتن قهوه های تخصصی و با کیفیت اصطلاح کافی...
Read More

آموزش باریستا پایه

Posted on30 Nov 2015
Comments0
آموزش باریستا پایه آموزش باریستا پایه برای افرادی طراحی شده است که میخواهند بر روی مهارت های پایه و کلیدی باریستا از جمله...
Read More

باریستا متوسطه

Posted on30 Nov 2015
Comments0
باریستا متوسطه دوره مهارت های باریستا متوسطه برای کسانی طراحی شده است که میخواهند بر روی مهارت های کلیدی از جمله تنظیم...
Read More